Dílna

Naše dílenské prostory se nacházejí ve třech poschodích. V prvním podzemním prostoru najdete leštírnu, kde se nacházejí přístroje určené hlavně pro leštění.

I. patro

Používáme jak leštění strojové, kde se šperky předlešťují v leštících bubnech a potom samozřejmě leštění ruční. Platí zde pravidlo, že ruce pracovníka v těchto prostorách jsou vždy bezpečně černé od leštících past a přípravků potřebné k tomuto procesu naší výroby.

V této části se dále nachází tavírna a slévárna, kde se taví už použité zlato a zlaté zlomky. Tímto způsobem vznikají malé slitky, ze kterých se vyrábí zlatý plech či drát, který je poté používán k výrobě nových šperků. Nachází se zde také lisovna, kde se vyrábějí drobné lisované ozdoby, ze kterých se následně skládají prsteny či náušnice. Válcovací stroje, na kterých se válcuje za tepla nebo za studena, zde také nechybí. Bez nich by zlatnická výroba nebyla možná.


V prostředním podlaží je zlatnická dílna, která je hlavním místem pro výrobu samotných výrobku, k dokončovacím pracím, či opravám Vašich šperků. Zde prochází většina šperků rukama naších zlatníků a je zde nejvíce živo.

II. patro

Tímto prostorem se pohybuje největší počet pracovníků a panuje tu přátelská atmosféra.


Nejsofistikovanějším prostorem, který se nachází v nejvyšším patře, je námi nazývaná laboratoř sloužící k odlévání zlatých a stříbrných šperků v ochranné atmosféře nebo jejich polotovarů, které se ovšem dále zpracovávají. V těchto prostorách můžeme najít technologií strojů na odlévání, vulkanický lis, voskovačky, atd. nebo například mikroskopy určené k drobné práci, třeba k fasování kamenů do samotných prstýnků, náušnic nebo přívěsků.

III. patro

Strojem určeným k rytí Vám můžeme do šperků vyrýt různá jména, texty či cokoliv jiného podle Vašeho přání. V našem fotoateliéru Vám můžeme poskytnout fotografie našich nabízených kolekci nejrůznějších šperků.