Perly

Perla

Perla se tvoří v lastuře mlžů - zejména v ústřicích a škeblích - jako přirozená obrana proti vniklému dráždidlu, např zrnku písku. Vrstvy aragonitu známé jako perleť jsou vylučovány okolo dráždidla a postupně vybudují tvar pevné perly. Světlo odrážející se od těchto překrývajících se vrstev vytváří charakteristický měňavý lesk, známý také jako "nádherný perlový lesk". U chovaných perlorodek je dráždidlo zaváděno uměle, aby podnítilo tvorbu perly. U kultivovaných perel je použit jako jejich "zárodek" malý korálek, jenž tvoří jádro, kolem něhož jsou vylučovány vrstvy perleti. Barvy perel se mění od bílé, bílé se stopou barvy (často růžové) k hnědé nebo černé v závislosti na druhu měkkýše a na vodě. Perly jsou citlivé na kyseliny, vyschnutí a na vhlkost, a ptoto jsou méně trvanlivé než mnohé jiné drahé kameny.

Přírodní perly se sbírají po tisíce let v Perském a Manárském zálivu a v Rudém moři.

O perlách se kdysi soudilo, že jde o slzy bohů.