Výkup zlata

Jako rodinná výrobní firma, máme bohaté a dlouholeté zkušenosti s výkupem drahých kovů. Vykupujeme veškeré staré zlaté a stříbrné šperky, zlomkové zlato a stříbro, cihličky, zlaté a stříbrné mince, zubní zlato, zlaté zuby a korunky, které očistíme od nečistot nebo zbytků zubů.

V našich prodejnách nejdříve prohlédneme donesený materiál, zkontrolujeme puncovní značky, odstraníme kameny nebo části z obecného kovu. Před zákazníkem zvážíme materiál na cejchovaných a kalibrovaných vahách, kde ověření je prováděno v pravidelných zákonných intervalech a po uplynutí dvou let, ověřování vah provádíme ve spolupráci s ČMI. Peníze Vám vyplatíme ihned v hotovosti na naších prodejnách. Nebo Vám vyměníme staré zlato za nový zlatý šperk, zlatý materiál můžete také použít, buď jako protihodnotu při Vašem nákupu. A nebo z Vašeho materiálu vyrobíme na zakázku šperk dle Vašich představ. Tedy tzv. zlato za zlato a vy si zaplatíte jen práci za přepracování Vašeho šperku.

Aktuální výkupní ceny

jpg


Ryzost kovu


Au ryzí (24 karátů)

1110,- Kč/g

Au 750/1000 (18 karátů)

833,- Kč/g

Au 585/1000 (14 karátů)

650,- Kč/g

Au 375/1000 (9 karátů)

417,- Kč/g

Ag  925/1000

15,- Kč/gNenechávejte doma zbytečně ležet staré nepotřebné šperky a využijte těchto naších výhodných nabídek.


Puncovní značky

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

Puncovní značky

Puncovní značky 2

Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000, jejíž nákres uvidíte po kliknutí zde. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané v r. 2008, doplněná reedice 2009. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ.

Na našem území také platí značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňské konvence), k níž ČR přistoupila 2. listopadu 1994, viz www.hallmarkingconvention.org. Vyobrazení českých konvenčních značek najdete zde, ostatní členské státy Konvence mají svoje konvenční značky obdobné.

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (6. 1. 2016) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete po rozkliknutí tohoto nápisu: Uznávané zahraniční puncy.

V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.

Výkup je dle Puncovního zákona registrován a při prodeji budete personálem požádáni o předložení platného dokladu totožnosti (OP, cestovní pas) za účelem evidence - více informací zde.