Přírodní

Přírodní drahé kameny jsou minerály, které mohou být upraveny k použití pro osobní okrasu. Pravidlem je, že jsou krásné, vzácné a trvanlivé. Většinou jsou to minerály - přírodní anorganické materiály se stálým chemickým složením a pravidelnou vnitřní stavbou.

Jsou nerostného původu, nacházejí se v horninách nebo v drahokamových štěrcích odvozených z těchto hornin. Horniny samy jsou tvořeny jedním nebo více minerály a lze je rozdělit do tří hlavních skupin. Vznik těchto tří skupin - horniny vyvřelé, sedimentární a metamorfované - je plynulý proces nejlépe vystižený "horninový cyklus" Drahokamové minerály uvnitř těchto hornin jsou snadno přístupné na zemském povrchu nebo leží hluboko pod ním. Jiné kameny uvolněné erozí / z matečné horniny jsou přinášeny řekami do jezer nebo moří.

Akvamarin

V 19. století byla nejoblíbenější barvou akvamarinu mořská zeleň a skutečně název sám o sobě znamená "mořská voda". Dnes jsou nejvíce ceněnými barvami nebesky modrá a tmavě modrá. Akvamarin je dichroický a při pozorování z různých úhlů, se projevuje jako modrý nebo bezbarvý. Akvamariny drahokamové hodnoty es nacházejí jako šesterečné krystaly, které mohou být až 1m dlouhé a bez kazu s podélným rýhováním. Akvamarin se často brousí s tabulkovou fasetou rovnoběžnou s délkou krystalu, aby se zvýraznila sytost zbarvení.

Nejlepší akvamariny drahokamové kvality se nacházejí v Brazílii, kde se vyskytují v pegmatitech a v aluviálních uloženinách štěrků, místně zvaných "cascalho". Tmavě modrá odrůda se vyskytuje na Madagaskaru.
Téměr všechny akvamariny na trhu jsou zvýrazňovány aby se zdůraznila jejich barva. Je však třeba dbát aby se kameny nepřehřály, neboť tím by naopak mohli ztratit barvu.

Ametyst

Krystalový křemen v odstínech barvy nachové, bílé nebo slézové se nazývá ametyst. Je to kámen, ktrý se nosil jako ochrana proti opilosti a udržení střízlivé a zbožné mysli. Je dichroický a při pozorování z různých úhlů se jeví namodralý a načervenalý nádech. Obvykle se brousí ve smíšeném tvaru nebo jako stupňovec. Ametyst mátypické uzavřeniny v podobě proužků uspořádaných jako na kůži tygra, dále v podobě otisku palce nebo peříčka. Některé ametysty jsou tepelně zpracované, aby změnily barvu do žluta a tvoří pak citrín. Krystaly které jsou částečně citrínem a částečně ametystem, se nazývají ametriny.

Ametyst se nachází v aluviálních uloženinách nebo v geodách. Nekteré z největších geod obsahujících ametyst jsou v Brazílii.

Materiál nižší kvality je často upravován k výrobě korálků. Je-li kámen bledý, může se zasadit do těsného lůžka nebo prodložit folií, aby se zvýšila sytost barvy. Ametyst se imituje sklem a syntetickým korundem.

Diamant

Hmotnost v karátech

Hmotnost diamantů se vyjdařuje v karátech. Jeden karát (ct) = 0,2 gramu a jeden karát se rovná 100 bodům.


Čistota

Všechny diamanty nesou znaky své růstové historie. Třídy čistoty klasifikují diamanty šperkařské kvality podle nepatrných vnitřních charakteristik. Škála čistoty vyjadřuje velikost, počet, umístění a viditelnost charakteristik při 10x zvětšení lupou. Nejlepší a nejvzácnější čistotou je Loupe Clean (LC). Vetšina inkluzí není viditelná pouhým okem. Diamanty, které obsahují inkluze nepostřehnutelné okem lupy, jsou rovněž znamenité hodnoty.


Barva

Většina diamantů je bezbarvá až slabě zabarvená dožluta. Barva diamantu je určena porovnáním se vzorovými diamanty. Nejvyšší třídou je bezbarvá (D, prvotřídně bílá +). Diamanty se mohou vyskytnout ve všech barvách, počínaje od slabě hnědé do zářivě žluté, růžové do fialové, červené a modré. Tyto barvy jsou nazývané "Fancy". Některé diamanty reagují na UV světlo. Stupně fluorescence jsou vyjadřovány jako: nil, slight, medium a strong.

více

Opál

Opál je utuhlý křemitý gel obvykle obsahující 5-10% vody. Proto není krystalický narozdíl od jiných drahých kamenů, a může popřípadě vychnout a popraskat. Jsou dvě odrůdy: drahý opál, který vykazuje záblesky barev (opalizaci) zábisející na úhlu pozorování. Obecný opál který je často opakní a neprojevuje opalizaci. Změna barev drahého opálu je způsobena strukturou. Pravidelné uspořádání drobných křemitých kuliček láme světlo - větší kuličky dávají širší škálu barev. Drahý opál se vyskytuje ve větším počtu barevných odrůd.

Opál vyplňuje dutiny v sedimentárních horninách nebo žíly ve vyvřelých horninách. Tvoří stalagmity a stalaktity a nahrazuje organický materiál ve fosilním dřevu, ulitách lastárch a kostech. Austrálie je hlavním producentem opálů od 19. století.

Opály byly imitovány Slocumovým kamenem a tvrdým umělým sklem. V r. 1973 vyrobil Gilson imitaci opálu v laboratoři.

Rubín

Rubín - název který dostal červený korund drahokamové kvality je jedním z nejvzácnějších drahých kamenů používaných v klenotnictví. Rubíny mají odstíny červené barvy od růžové k nachové nebo jsou hnědavě červené. Barva závisí na obsahu chromu a železa v kameni. Běžná dvojčata krystalů způsobují, že hmota je náchylná k lomu. Nicméně rubín je nepoddajný materiál, v tvrdosti dokonce druhý po diamantu. Krystaly jsou hexagonální se špičatým nebo rovným zakončením. Jak krystaly rostou, tvoří se nové vrstvy a v závislosti na geologických podmínkách a přítomných minerálech se objevují barevné variace.

Vyskytuje se na celém světě ve vyvřelých a metamorfovaných horninách nebo v aluviálních uloženinách jako valounky omleté vodou. Nejpěknější kameny pocházejí z Barmy v Thajsku.

V r. 1902 Francouz Auguste Verneuil vyrobil syntetický krystal rubínu vystavením práškového oxidu hliníku a barvícího materiálu v plameni dmuchavky.

Safír

Korund drahokamové kvality, který není červený se nazývá safír. Už jeho název je lidově spojován s modrou barvou. Změnu barvy způsobují přimíšeniny železa a titanu. Safír má škálu barevných odstínů, avšak nejcennější je čirý, který má barvu sytě modrou. Některé kameny zvané "safíry měňavých barev", projevují různé odstíny modré v umělém i přírodním světle.

Safír dobré kvality se nachází v Barmě, na Srí Lance a v indii. Nejlepší indický safír chrpově modrý se nachází v Kašmíru. Další v pegmatitech nebo jako valounky v aluviálních složeninách.

Výroba syntetického safíru začala na konci 19. století. Komerčně v dostatečném množství se stal dostupným v prvních letech 20. století.

Smaragd

Název se odvozuje od nádherné zelené barvy vzniklé přítomností chromu a vanadu. Smaragdy jsou vzácně bez kazů, a proto jsou kameny často napuštěny olejem, který má vyplnit a zastřít trhliny, utajit vady a zvýraznit barvu. Aby se snížila ztráta materiálu, brousí se obvykle do tvaru stupňovce.

Nalézá se v granitech, pegmatitech, krystalických břidlicích a také v aluviálních uloženinách. Nejkrásnější smaragdy jsou z Kolumbie.

Většina smaragdů použitých v historických klenotech by mohlo pocházet z Kleopatřiných dolů v Egyptě, které dnes skýtají smaragdy ouze podřadné jakosti.

Topaz

Topaz se vyskytuje ve škále různých barev" sytě zlatožlutý topaz a růžový topaz nejvýše ceněný modré a zelené kameny jsou také oblíbené. Přírodní růžové kameny jsou vzácné - většina růžových topazů je tepelně zpracovaný žlutý materiál. Mnoho bezbarvých topazů je ozářených a tepelně zpracovanýách až do škály modrých barev, některé jsou téměř neroznatelné od akvamarinu, díváme-li se na ně pouhým okem. Některé topazy mají dutinu slzovitého tvaru obshující plynné bubliny nebo některé nemísitelné kapaliny. Jiné mají uzavřeniny, např pukliny, praskliny a závoje. Vyskytují se také prismatické krystaly topazu s charakteristickým kosočtverečným příčným průřezem a rýhováním rovnoběžným s jejich délkou. Topaz má jednu dokonalou štěpnost.

Topaz se vyskytuje ve vyvřelých horninách, např. v pegmatitech, granitech a sopečných lávách. Může se nalézat také v aluviálních uloženinách jako valounky.

Diamant "Bragenza" v portugalské koruně byl v 17. století považován za největší diamant, jaký byl kdy nalezen. Nikdy to nebylo potvrzeno a nyní se soudí, že šlo o bezbarvý topaz. Předpokládá se že název "topaz" je odvozen ze sanskrtského slova tapas, znamenajícího oheň.

Turmalín "melounový"

Turmalínové krystaly s růžovým středem a zeleným rámováním nebo naopak jsou nazývány "melounovými" turmalíny, protože jejich zbarvení je pdobné dužině a zelené slupce melounu. Mnoho jiných turmalínů je složeno ze dvou i více barev. Jednotlivé krystaly obsahují až 15 různých barev nebo odstínů.

Barevný "melounový" turmalín se nalézá v Jižní Africe, ve východní Africe v Brazílii a na mnoha dalších lokalitách.

Částečně barevný a mnoho barevný turmalín se ryje, brousí a leští aby rozmanité barvy vykázaly co nejlepší efekt.

Tyrkys

Jeden z prvních těžených drahých kamenů byl dlouho ceněn pro svou intenzivní barvu, která se mění od nebesky modré k zelené v závislosti na množství železa a mědi, jež obsahuje. Tyrkys se běžně nalézá v mikrokrystalické formě, obvykle jako inkrustace, na žílách nebo jako konkrece. Je opakní až poloprůsvitný, lehký a velmi křehký s lastunatým lomem. Některý materiál je velmi porézní, což vede k vyblednutí a popraskání. Impregnuje se voskem nebo pryskyřicí k udeření jeho vzhledu.

Za nejžádanější se všeobecně pokládá nebesky modrý tyrkys z Íránu, avšak v Tibetu je dávána přednost zelenější odrůdě.

O tyrkysu se předpokládá že změnou barvy chrání svého nositele před nebezpečím nebo nemocí. Bývá napodobován odbarveným howlitem, fosilní kostí nebo zubem, vápencem, chalcedonem, sklem a lakem. Ve Francii byla tyrkysová napodobenina vyrobena Gilsonem v r. 1972.

Zirkon

Zirkon je neproslulejší svými bezbarvými kameny, které se úzce pdoobají diamantům. Oba byly na svých místech používány jak záměrně tak omylem. Přestože čistý zirkon je bezbarvý, přimíšeniny mohou vytvářet žluté, oranžové, modré, červené, hnědé a zelené odrůdy. Hnědé kameny z Thajska, Vietnamu a Kambodže jsou obvykle tepelně zpracovány aby se změnili v bezbarvé nebo modré kameny oblíbené v klenotnictví. Modré kameny, jimž byla vrácena hnědá barva, získají při opětném zahřátí znovu modrou barvu. Modrý zirkon znovu zahřátý za přítomnosti kyslíku se změní v zlatožlutý. Zirkon může být rozeznám od diamantu svým dvojlomem a narušenými a popraskanými fasetovými hranami. Bývá imitován bezbarvým sklem a syntetickým sipnelem. Některý zirkon obsahuje radioaktivní thorium a uran, které eventuálně zničí krystalovou strukturu.

O zirkonu se věřilo že poskytuje nositeli moudrost, čest a bohatství a ztráta lesku byla považována za varování před nebezpečím. Jeho jméno pochází z arabského slova zargun, které je odvozeno z perského názvu pro zlatou barvu.

Syntetické

Syntetické drahé kameny se tvoří v laboratořích nebo továrnách, nikoli přírodní cestou v horninách. Mají prakticky stejné chemické složení a krystalovou stavbu jako přirozené drahé kameny, takže jejich optické a fyzikální vlastnosti jsou velmi podobné. Lze je však obvykle rozpoznat podle rozdílů v jejich uzavřeninách.

V r. 1877 francouzský chemik Edmond Frémy vyvinul první krystaly drahokamové kvality přijatelné velikosti. Následně kolem r. 1900 Autust Verneuil vyvinul svou techniku výroby umělého rubínu. S malými úpravami je Verneuilova metoda "tavení v plameni" používána dodnes. Přísady v práškové formě jsou vsypány do pícky a taveny tak, že propadávají plamenem o teplotě přes 2000 °C, přitom se taví a mění v tekuté kapičky.
Ty padají na podstavec a krystalizují. Jak se postavec snižuje, vytváří se dlouhý cylindrický krystal který je znám jako "hruška". Hruška má stejou vnitřní stavbu jako krystal a může být vybroušena do požadovaného tvaru.

Perla

Perla se tvoří v lastuře mlžů - zejména v ústřicích a škeblích - jako přirozená obrana proti vniklému dráždidlu, např zrnku písku. Vrstvy aragonitu známé jako perleť jsou vylučovány okolo dráždidla a postupně vybudují tvar pevné perly. Světlo odrážející se od těchto překrývajících se vrstev vytváří charakteristický měňavý lesk, známý také jako "nádherný perlový lesk". U chovaných perlorodek je dráždidlo zaváděno uměle, aby podnítilo tvorbu perly. U kultivovaných perel je použit jako jejich "zárodek" malý korálek, jenž tvoří jádro, kolem něhož jsou vylučovány vrstvy perleti. Barvy perel se mění od bílé, bílé se stopou barvy (často růžové) k hnědé nebo černé v závislosti na druhu měkkýše a na vodě. Perly jsou citlivé na kyseliny, vyschnutí a na vhlkost, a ptoto jsou méně trvanlivé než mnohé jiné drahé kameny.

Přírodní perly se sbírají po tisíce let v Perském a Manárském zálivu a v Rudém moři.

O perlách se kdysi soudilo, že jde o slzy bohů.

Stříbro

Stříbro se obvykle vyskytuje v celistvé formě jako valounky nebo zrna, ale může se nalézat také v drátovitých nebo keříčkovitých agregátech. Je-li stříbro čerstvě vytěžené nebo právě vyleštěné, má charakteristickou stříbobílou barvu. Na vzduchu ovšem strácí lesk díky oxidaci. Nelze jej proto používat v ryzí formě pro většinu šperků. Bývá čato taveno s jinými kovy nebo bývá pozlacováno.

Nejčastěji se získává jako vedlejší produkt při těžbě olova, často v asociaci s mědí. Nejčistší přírodní stříbro se vyskytuje v podobě zkroucených drátů pochází z Kongsbergu v Norsku.

více

Zlato

Barva zlata závisí na množství a druhu příměsí, které obsahuje. Přírodní zlato je typicky zlatožluté a velmi měkké, avšak při použití ve zlatnictví podle zakázky se jeho barva mění a zvyšuje se jeho tvrdost. Zlato může být smíšeno s jinými kovy. Přidá-li se stříbro, platina nebo zinek vzniká světlé nebo bílé zlato, přidáním mědi vzniká červený odstín a železo dodává barvu modrou.

Ryzost zlata používaná ve zlatnictví je od 9 karátů přes 14, 18, a 22 až 24 karátů.

Zlato se nalézá ve vyvřelých horninách a ve spojení s křemennými žílamy, často v malých množstvích pouhým okem neviditelných. Je také soustřeďováno v druhotných naplavených nalezištích jako valounku (nugety).